chłam


chłam
Coś bezwartościowego, bezużytecznego, o niskiej jakości
Eng. Anything worthless, useless, or of shoddy quality; trash

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • chlam — chlam·y·date; chlam·y·do·bac·te·ri·a·ce·ae; chlam·y·do·bac·te·ri·a·les; chlam·y·do·bac·te·ri·um; chlam·y·do·mon·a·da·ce·ae; chlam·y·dom·o·nas; chlam·y·do·sau·rus; chlam·y·do·sel·a·chus; chlam·y·do·zo·a·ce·ae; chlam·y·phore; chlam·ys;… …   English syllables

  • chłam — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. chłammie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} pogardliwie, z niechęcią o czymś bezwartościowym, tandetnym; także zbiorowo o większej liczbie takich …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chłam — m IV, D. u, Ms. chłammie, blm pot. «coś o małej wartości, coś bezwartościowego; także zbiorowo o dużej ilości rzeczy bezwartościowych, bubli; tandeta» Czytać literacki chłam. Nakupiła chłamu …   Słownik języka polskiego

  • chlam|y|date — «KLAM uh dayt», adjective. Zoology. having a pallium or mantle, as a mollusk. ╂[< Greek chlamýs, ydos chlamys + English ate1] …   Useful english dictionary

  • chlam|y|do|spore — «KLAM uh duh sp, spohr», noun. a thick walled, dark spore formed by smuts and other fungi. ╂[< Greek chlamýs, ydos] …   Useful english dictionary

  • a|chlam|y|date — «uh KLAM uh dayt», adjective. having no mantle: »an achlamydate mollusk …   Useful english dictionary

  • chlamydozoaceae — chlam·y·do·zo·a·ce·ae …   English syllables

  • chlamydozoon — chlam·y·do·zo·on …   English syllables

  • chlamys — chlam·ys …   English syllables

  • chlamydes — chlam·y·des (klămʹĭ dēz ) n. A plural of chlamys. * * * …   Universalium